Fri frakt / Snabb leverans / Fri retur

Tempur Garanti

Läs mer om TEMPUR-garantin:

TEMPUR-garantin gäller under den period som anges utanpå eller inuti den relevanta produktens förpackning eller enligt www.TEMPUR.com med start från inköpsdatum (utom då produkten fungerat som skyltexemplar eller demonstrationsexemplar, varvid garantin räknas från tillverkningsdatum).

Garantiperioden är i regel (om ingenting annat angetts):

 

10 år:

 • Madrasser från 15 cm - Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet, eller förändringar som orsakar en synbar fördjupning som överstiger 2 cm i TEMPUR-materialet.
 • Bäddmadrass 5 cm, Tempur® bäddmadrass (2-side) 7 cm -  Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet, eller förändringar som orsakar en synbar fördjupning som överstiger 2 cm i TEMPUR-materialet.

3 år:

 • Sovkuddar, små produkter (hemma & på resa, rygg- och stödprodukter): Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet, eller förändringar som orsakar en synbar fördjupning som överstiger 2 cm i TEMPUR-materialet. Gäller ej kuddar med lös fyllning
 • Tempur Fit Lakan & Örngott: Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet.
 • Tempur Fit Madrasskydd: Väsentliga defekter som uppstått genom fel vid tillverkningen eller i materialet.

När en giltig reklamation görs i enlighet med denna TEMPUR-Garanti, ska Tillverkaren erbjuda sig att efter eget val antingen reparera den defekta produkten eller tillhandahålla en motsvarande ersättningsprodukt utan kostnad. Under alla andra omständigheter kommer varje leveranskostnad i samband med eventuella reparationer eller utbyten att vara köparens ansvar. I händelse av ersättningsvara, ska tillverkaren eftersträva att tillhandahålla en utbytesprodukt från samma serie. Om produktserien har utgått eller om produkten inte är tillgänglig av annan anledning, förbehåller sig Tillverkaren rätten att tillhandahålla en utbytesprodukt som, efter Tillverkarens synpunkter, liknar den defekta produkten.

TEMPUR-Garantin ger täckning från inköpsdatum (eller tillverkningsdatum när produkten fungerat som skyltexemplar eller demonstrationsexemplar) för originalprodukten. Den förnyas inte när en reparerad eller utbytt produkt har tillhandahållits. Under sådana omständigheter kommer TEMPUR-Garantin att löpa för återstoden av perioden med start från det ursprungliga inköps- eller tillverkningsdatumet, som tillämpligt.

TEMPUR-Garantin är ogiltig om:

 • produkten har köpts i använt skick
 • produkten inte har använts och/eller hanterats med rimlig försiktighet och/eller i överensstämmelse med instruktionerna för användning, hygien och underhåll enligt www.TEMPUR.com
 • Produkten har skadats med avsikt eller som effekt av uraktlåtenhet, skär- och brännskador, översvämning eller annan olämplig användning av dig eller någon annan tredje part.
 • defekten har uppstått som resultat av att produkten varit krökt, sammanpressad eller utsatt för låga temperaturer under en period som medfört nötning eller permanent deformation av materialet.
 • produkten har blivit våt eller genomdränkts i strid mot Tillverkarens rekommendationer.
 • produkten konstateras vara mycket fläckig, smutsig och/eller på annat sätt ohygienisk.
 • produkten har förändrats eller reparerats utan Tillverkarens föregående tillstånd.
 • defekten är en följd av normalt slitage.
 • blixtlåsen på överdragen till TEMPUR-produkter om de var felfria vid mottagande av produkten.
 • för madrasser (inom sortimentet av CE-märkta produkter), är defekten eller förändringen av produkten endast en mindre variation eller normal ändring som inte påverkar tryckfördelningsegenskaperna hos produkten.

Hur reklamerar man enligt TEMPUR-Garantin?

 • Kontakta den auktoriserade återförsäljare som du ursprungligen köpte produkten från.
 • Uppvisa den ursprungliga fakturan eller försäljningskvittot som belägg för köpet.
 • Korrekt ha fyllt i det TEMPUR Garanticertifikat som du mottog vid köptillfället eller online-formuläret enligt www.TEMPUR.com. Vi uppmanar att registrera din TEMPUR-Garanti snarast möjligt efter ditt köp.
 • Återsända produkten till Säljaren enligt överenskommelse. Om tillverkaren fastställer att reklamationen är giltig i enlighet med villkoren för denna TEMPUR-Garanti, kommer du att ersättas

TEMPUR-Garantin inkräktar inte på en konsuments stadgeenliga rättigheter enligt tillämplig lag, utan eftersträvar att främja konsumentens rättigheter där detta är tillämpligt.

För info om produktskötsel och för att registrera din produkt, är du välkommen till tempur.com